Light my fire. I del två av Det Optimala Återbruket är här bottenplattan i den gamla rörradion. Denna var både rostig och med helt mukna kablar. Det vill säga orenoverbar. Troligen stått i något uthus. Nu återuppstånden som en lampa med betsade träsidor och rören lyser fast nu i skenet från koltrådslamporna. Det går även att hitta bromsrör till en bil i den här. Såld